Lietošanas noteikumi

VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

AS DELFI (reģ. nr. LV40003504352, adrese: Dēļu iela 4-8, Rīga, Latvija, LV-1004), turpmāk tekstā – Pārdevējs, interneta veikala lietošanas noteikumi, turpmāk tekstā – Noteikumi, ir attiecināmi uz visiem vietnes apmeklētājiem neatkarīgi no tā, vai tie veic vai neveic pasūtījumu "veikals.delfi.lvinterneta veikalā, turpmāk tekstā – Klients.

Pasūtot Preci, Klients ir iepazinies un piekrīt Pārdevēja Noteikumiem.

Pārdevējs ir tiesīgs vienpusēji veikt grozījumus veikala Noteikumos.

Savstarpējās attiecības starp Pārdevēju un Klientu reglamentē Latvijas Republikas likumdošana.

Visu interneta veikalā izvietoto Preču cenas ir norādītas EUR valūtā un ietver visus paredzētos nodokļus. Veicot apmaksu ar bankas pārskaitījumu, par apmaksas brīdi tiek uzskatīts datums, kad nauda ir saņemta AS DELFI bankas kontā. Pasūtījuma izpilde tiek uzsākta tikai pēc apmaksas veikšanas.

 

PASŪTĪJUMA NOFORMĒŠANA UN APMAKSA

Klients noformē pasūtījumu, pievienojot vēlamās Preces "iepirkumu grozāun norādot savu vārdu, uzvārdu, adresi, telefona numuru, e-pastu, apmaksas un piegādes veidu. 

Pārdevējs apstiprina, ka Klienta sniegtie dati tiek izmantoti tikai produktu pārdošanas un piegādes mērķiem, izpildot personas datu aizsardzības prasības, kas noteiktas Latvijas Republikas un ES likumdošanā.

Pārdevējs nav atbildīgs par Klienta sniegto datu precizitāti, noformējot pasūtījumu.

Pārdevējs nepārbauda produkta pircēja vai īpašnieka personas datus un neuzņemas atbildību par zaudējumiem, kas var rasties, trešajai personai izmantojot svešas maksājumu kartes vai personas datus.

Veiksmīgi noformējot pasūtījumu, uz Klienta e-pastu automātiski tiek nosūtīta apstiprinājuma e-pasta vēstule, kurā tiek norādīts pasūtījuma statuss un cita papildu informācija. Ja apstiprinājuma e-pasta vēstule netiek saņemta, jāsazinās ar Pārdevēju.

Klientam ir iespēja izvēlēties apmaksas veidu.

Kad pasūtījums ir gatavs, Klients saņem e-pasta vēstuli, kurā tiek informēts par to, ka pasūtījums ir izsūtīts.

 

PIEGĀDE UN PASŪTĪJUMA SAŅEMŠANAS TERMIŅŠ

Visas "veikals.delfi.lv" preces tiek piegādātas bez maksas visā Latvijā. Pasūtījuma saņemšanas termiņš ir atkarīgs no piegādes veida, kā arī adreses. Aicinām Jūs iepazīties ar mūsu produktu piegādes un atgriešanas nosacījumiem. (links uz https://veikals.delfi.lv/pages/buj)

Pasūtījums tiek piegādāts Klientam vai personai, kura norādīta Pasūtījumā kā šī Pasūtījuma saņēmēja, uz adresi, kura norādīta kā saņemšanas adrese.

Gadījumos, kad Prece nav piegādāta Klientam tās nozaudēšanas, pasta (kurjerpasta) dienesta darbinieku vainas dēļ, Pārdevējs atlīdzina Klientam apmaksātās preces un piegādes vērtību tikai pēc tam, kad Pārdevējs ir saņēmis no pasta dienesta nozaudēšanas apliecinājumu vai kompensāciju.

Pārdevējs nav atbildīgs par Preču piegādes nokavējumu, kas radies izvēlētā piegādātāja servisa rīcības rezultātā, savlaicīgi nepiegādājot preces. Ja Klients LR nav saņēmis savu pasūtījumu 30 dienu laikā no nosūtīšanas dienas, tas par šo faktu informē Pārdevēju, nosūtot informāciju uz e-pasta adresi "veikals@delfi.lv" un norādot sava pirkuma numuru un datumu. 

 

PRECES ATGRIEŠANA

"Delfi" interneta veikals šobrīd nepiedāvā produktu apmaiņu un atgriešanu. Tiklīdz mēs saņemam Jūsu pasūtījumu, uzsākam Jūsu individuālā pasūtījuma izgatavošanu. Atgriezīsim naudu/izsūtīsim jaunu produktu tikai gadījumos, kad esat saņēmis nepareizā izmēra produktu, nepareizo produktu vai brāķētu produktu. Šādos gadījumos lūdzam sazināties ar mums, izmantojot e-pasta adresi veikals@delfi.lv, ne vēlāk kā 14 dienu laikā pēc produkta saņemšanas, nosūtot problēmas aprakstu un produkta foto.

 

DĀVANU KARTES LIETOŠANAS NOTEIKUMI

  1. Dāvanu kartes vērtība un termiņš ir norādīts uz dāvanu kartes.
  1. Pēc kartes vērtības iztērēšanas vai derīguma termiņa beigām tā tiek automātiski slēgta.
  1. Minimālā pirkuma summa nav noteikta, to ir iespējams iztērēt arī pa daļām.
  1. Dāvanu karti var lietot kopā ar citiem piedāvātajiem maksāšanas veidiem.
  1. Nozaudēšanas gadījumā dāvanu karte netiek bloķēta un atjaunota, kā arī tās atlikums netiek atmaksāts.
  1. Iepērkoties interneta veikalā, vienā pirkumā ir iespējams izpirkt tikai vienu dāvanu karti.

 

INTELEKTUĀLAIS ĪPAŠUMS

Vietnes saturs (grafiskie materiāli, tekstuālā informācija, videomateriāli, pogu ikonas, datu apkopojumi, programmatūra un tās izkārtojums) ir AS DELFI īpašums. To aizsargā Latvijas Republikas likumdošana un citi starptautiskie likumi, kas attiecas uz intelektuālā īpašuma aizsardzību.

Vietnes satura pārpublicēšana un kopēšana ir atļauta tikai personīgai lietošanai. Vietnes satura pārpublicēšana un kopēšana citiem mērķiem, bez rakstiski saskaņotas atļaujas, ir aizliegta.

 

PRIVĀTUMA POLITIKA

Aicinām jūs iepazīties ar "veikals.delfi.lv" interneta veikala Privātuma politiku (saite uz sadaļu "Personas datu apstrāde").

 

STRĪDU ATRISINĀŠANA

Gadījumā, ja starp Pārdevēju un Klientu ir radušās domstarpības, tās atrisina pārrunu ceļā.

Gadījumā, ja domstarpības nav atrisināmas pārrunu ceļā, tās risina Latvijas Republikas likumdošanā paredzētajā kārtībā.

 

NOBEIGUMA NOTEIKUMI

Pārdevējs nav atbildīgs par pasūtījuma neizpildi un citu saistību nepildīšanu, ja ir radušies nepārvaramas varas apstākļi – saistību neizpilde no trešo personu puses, nacionāla mēroga ārkārtas stāvoklis, terorisms vai tā draudi, vides un klimata anomālijas, dabas katastrofas, jebkāda rakstura kara operācijas un citi ārkārtēja rakstura apstākļi, kurus Pārdevējs un Pircējs nevarēja paredzēt pasūtījuma izpildes laikā. Ja rodas šādi apstākļi, Pārdevējs cenšas novērst radušos kavējumus pēc iespējas ātrāk. Šādā gadījumā saistību izpildes termiņš tiek atlikts attiecīgi uz termiņu, kurā darbojas šie apstākļi, vai arī Puses vienojas par citu termiņu vai sadarbības izbeigšanu.

Jautājumi, kas nav atrunāti Pārdevēja Noteikumos, tiek risināti saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu.

×